Mae llun yn werth mil o eiriau...
mae ffilm yn dweud y stori

Croeso i Orchid Films

Creu ffilmiau prydferth byddwch yn dwlu arnynt yw ein hangerdd, felly beth am gysylltu.

Pwy yw Orchid Films

Sally ac Emma ydyn ni, cyn-gynhyrchwyr rhaglenni i’r BBC sydd wedi creu cwmni cynhyrchu fideos arobryn sy’n arbenigo mewn ffilmiau priodasol ysgogol a sinematig, fideos cerdd Marryoke hwyliog a deunydd promo wych i’r we.

Mwy am Orchid Films >

Fideos Priodasol

Cewch ail-fyw eich diwrnod mewn HD anhygoel gyda ffilm gyfoes gan fideograffwyr gorau Cymru.

Marryoke

Cewch ddiddanu eich holl westeion priodas drwy eu cynnwys yn eich fideo cerdd unigryw eich hun.

Masnachol

Denwch fwy o gleientiaid i’ch busnes gyda ffilm promo unigryw sy’n arddangos doniau’ch cwmni.

Oriel Fideo

Mynnwch olwg ar yr hyn wnawn ni.

Tystebau

“Diolch o waelod calon am eich gwaith ffantastig o ffilmio ein priodas. Roedd eich proffesiynoldeb a’ch ‘personal touch’ yn golygu ein bod wedi mwynhau’r profiad drwyddi draw, ac mae safon y DVD gorffenedig yn well nag allen ni fyth obeithio amdano.”

Steffan ac Elen

Cysylltwch


Tel: 07885 616648 | 07885 647722
Email:  

Dwlen ni glywed wrthych